Marián Buček

 

1975 – Skalica
1991 – SPŠ odevná, Trenčín
1995 – STU DF, Interiérová tvorba a poradenstvo, Zvolen
1999 – Mobilier-design, Technická príprava výroby, Piešťany
2002 – Domoss technika a.s., Interiérový dizajnér kuchynské štúdio, Piešťany
2009 – Založenie Bc. Marián Buček Interiérový dizajn, Piešťany
2009 – Založenie domény www.interierovydizajn.sk
2014 – Spolupráca so slovenským výrobcom atypického nábytku www.vogeldesign.sk

Interiérový dizajn

 

"Interiérový dizajn je architektonicko - dizajnérska disciplína,  realizovaná v konkrétnom stavebnom prostredí, čo znamená, že aj interiérová tvorba je svojou podstatou spájajúcim článkom medzi veľkou architektúrou a malým dizajnom.“

(Interiér, kolektív autorov, vyd. STU v Bratislave, 2003)

 

Interiérový dizajnér


Kto je to interiérový dizajnér? Čo robí? Aký je rozdiel medzi dizajnérom a architektom? Architekt je ľahko rozpoznateľný už podľa titulu „Ing. Arch.“, ale ako rozpoznať dizajnéra, keď titul „Bc.“ alebo „Mgr. art.“ sa používa u množstva profesií?

Stručná odpoveď by mala byť asi takáto:
Interiérový  dizajnér je užšia špecializácia pri riešení bývania, zameraná na interiéry. Preto sa dá od interiérového dizajnéra očakávať veľmi dobrá znalosť zariaďovacích predmetov, nielen atypických ale aj typových, či už ide o ich dostupnosť na trhu, sortiment, ceny, typy materiálov, ich fungovanie, ale tiež znalosť ergonómie, psychológie farieb a pod.

Zatiaľ čo u architekta je dávaný dôraz na technické, konštrukčné znalosti zo stavebníctva uplatňované hlavne pri riešení stavby ako takej.

 

Interiérový dizajn na Slovensku


„Hoci potreba tvorby kvalitného dizajnu bytového zariadenia sa už pomaly dostáva do povedomia slovenských výrobcov, obchodníkov i spotrebiteľov, tvorba a cieľavedomé koncipovanie bytových interiérov nenachádza v povedomí tak odbornej, ako ani laickej verejnosti zodpovedajúce uznanie a uplatnenie.

Profesionálny návrh interiéru bytu či domu je ešte stále niečím, čo stojí popri lukratívnych firemných zákazkách na okraji záujmu, na čo zvyčajne nezostávajú finančné prostriedky a čo si mnohí spotrebitelia trúfajú často zvládnuť aj sami.

Najbežnejším dôkazom tohto tvrdenia sú novostavby rodinných domov, v ktorých výtvarná úroveň interiéru žalostne zaostáva za úrovňou architektúry stavby.“

(Ing. arch. Ľubica Fábri)

 

VíziaRiešením preto, je podľa mňa, neustále dokazovať investorom, že honorár interiérového dizajnéra nie sú iba ďalšie peniaze, ktoré od neho niekto pýta, ale že je to ten najlepší spôsob ako vyťažiť maximum z investície do celkového interiéru a jeho zariaďovacích predmetov.
Image